Chovatelská stanice z ÚDOLÍ KALSPOLTU

KAVKAZSKÝ PASTEVECKÝ PES (FCI-Standard č. 328)

(Kavkazskaïa Ovtcharka)

 

TRANSLATION: Anna Samsonova. Revised by Renée Sporre-Willes / Original version: (EN).

ZEMĚ PŮVODU: SSSRP

OD ZÁŠTITOU: Ruska.

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 13.10.2010.

 

VYUŽITÍ: Hlídací pes.

 

ZAŘAZENÍ DLE FCI:    

Skupina:    2    Pinčové a knírači, Typ – Molosoidní plemena, svýcarští salašničtí psi

Sekce:   2.2    molossoidní plemena horského typu

Bez zkoušky výkonu.

 

STRUČNÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ:

Předpokládá se, že kavkazský pastevecký pes (KPP) pochází ze starověkých psů z Kavkazu.

Rozšíření tohoto plemene zahrnuje oblasti od kavkazských hor po travnaté stepi jižního Ruska.

Na formování plemene neměl vliv pouze přirozený výběr, ale také tradice národů osidlujících oblast Kavkazu. V minulosti byli KPP používány k ochraně stád a bydlišť před předátory a jinými útočníky. První zmínka o velkých molossoidních psech používaných v armádě arménského cara Tigrana II se datuje od 1. století př. n. l..

Chovatelská práce s plemenem začala na konci 20-tých let 20.století v SSSR. V procesu selekce se vždy kladl důraz na nezbytnost takových vlastností, jako fyzická síla, sebevědomí, nebojácnost, velice rozvinutý sluch, dobrý zrak a hustá, nepromokavá srst.

Všechny tyto vlastnosti, stejně tak jako jejich vytrvalost, dovolují lidem používat KPP ve všech klimatických pomdínkách včetně těch nejdrsnějších.

 

CELKOVÝ VZHLED:

Kavkazský pastevecký pes je harmonicky stavěný, veliký, silný pes s masivní kostrou a mohutným svalstvem, nepatrně obdélníkového formátu.

Pohlavní výraz je dobře vyjádřený. Samci v porovnání se samicemi jsou osvalenější,  s dobře vyvinutým kohoutkem a větší hlavou. Jsou také celkově masivnější,  a mají kratší tělo než feny.

Samci s typem delší srsti mají výrazně zřetelnou hřívu.

 

DŮLEŽITÉ PROPORCE:

Délka těla přesahuje výšku v kohoutku o 3-8 %. Délka předních končetin činí v průměru 50-52 % výšky v kohoutku. Délka lebky je s délkou čenichu v poměru 3:2.

 

POVAHA A TEMPERAMENT:

Chování je vyrovnané, aktivní, sebevědomé, nebojácné a nezávislé. Kavkazský pastevecký pes je oddaný svému pánovi, má vynikající vlohy pro hlídání a vrozenou nedůvěru k cizím lidem.

 

HLAVA

MOZKOVNA: Hlava je velká, masivní, široké lící kosti. Při pohledu shora hlava připomíná tupý klín se širokou základnou.

Lebka: Masivní a široká, téměr ploché čelo rozdělené mělkou čelní brázdou. Nadočnicové oblouky jsou vyvinuty, ale ne vystupující. Týlní hrbol nevystupuje.

Stop:  Vyjádřený, ale ne příliš silně.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: Černá, veliká, s přiměřeně otevřenými nozdry, nevystupující mimo obrys tlamy. U strakatých nebo skvrnitých psů je žádoucí černá nosní houba, ale není povinná (ale geneticky modrý nebo játrově hnědý čenich není povolen).

Tlama: Široká a hluboká, postupně se zužující k čenichu, se silnými čelistmi a bradou, široký kořen a hřbet nosu,  dobře vyplněna pod očima. Horní linie tlamy a lebky jsou paralelní.

Pysky: Silné, pevné, s dobrým pigmentem.

Čelist / Zuby:  Zuby by měly být zdravé, bílé, silné; řezáky jsou těsně vedle sebe v jedné linii. Úplný nůžkový nebo klešťový skus (tj. 42 zubů).

Poškození (zlomené nebo vyražené) řezáků či špičáků, které nemá vliv na ocenění skusu, nevadí; absence jednoho nebo dvou zubů PM1 nemá vliv na ocenění.

Líce: Dobře vyvinutý jařmový oblouk, zdůrazněný výraznými žvýkacími svaly.

Oči: Přiměřeně velké, oválné, ne přiliš hluboko zasazené, široké a šikmo posazené. Barva je různých odstínů od tmavě hnědé po lískově oříškovou. Oční víčka jsou černá, suchá a těsně přiléhající. Celkový výraz je vážný, pozorný a zvídavý.

Uši: Přiměřeně velké, silné, trojúhelníkového tvaru přirozeně visící,  vysoko a široce posazené. Vnitřní část ucha přiléhá k lícím. Uši jsou tradičně kupírované v zemi původu. Přirozené uši mají stejnou hodnotu.

KRK:

Střední délky, silný, nízko nasazený, oválný v průřezu. Límec je výrazný zejména u samců.

TRUP:

Velmi dobře vyvinutý ve všech rozměrech, široký, dobře osvalený a dobře vyvážený.

Kohoutek: Dobře výrazný, přiměřeně dlouhý. Výška v kohoutku mírně převyšuje výšku v kříži.

Hřbet:  Rovný, široký, pevný.

Bedra:  Krátká, široká, mírně klenutá.

Záď: Přiměřeně dlouhá, široká, oválná, mírně se svažující ke kořenu ocasu.

Hrudník: Dlouhý, široký, dobře klenutý, obecně hluboký stejně tak jako v jeho přední části, v průřezu je široce oválného tvaru. Žebra jsou pružná, falešná žebra jsou dlouhá. Předhrudí je výrazné.

Spodní linie a břicho: Břicho je mírně vtažené směřem dozadu.

OCAS:

Vysoko nasazený, ve tvaru srpu nebo stočený. V klidu visící dolů dosahující k hleznům, když je pes ostražitý, může být ocas nesen nad linií hřbetu.

 

KONČETINY 

HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Dobře osvalené. Při pohledu zpředu jsou přední končenitny rovné, rovnoběžné, jež jsou nasazeny dosti široko od sebe.

Ramena: Silně osvalená. Přiměřeně dlouhá, široká, svažující se do úhlu s nadloktím přibližně 100°. Lopatka pevně přiléhá proti hrudníku.

Nadloktí: Silné a svalnaté, těsně přiléhající.

Lokty: Umístěny striktně vzadu v souběžné ose, nejsou vytočené dovnitř ani ven..

Předloktí: Rovné, masivní, přiměřeně dlouhé, dobře osvalené; zaoblené v průřezu.

Nadprstí: Krátké, masivní, z pohledu ze předu a se strany téměř rovné.

Tlapy: Veliké, okrouhlé, prsty dobře klenuté, těsně rostlé.

 

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Z pohledu zezadu rovné, rovnoběžné a přiměřeně široké. Kolena a hlezna z pohledu ze strany jsou dostatečně dobře zaúhlené. Pánevní končetiny by se neměly opírat příliš vzadu, ale pod zádí.

Stehno: Široké, dobře osvalené, přiměřené dlouhé.

Koleno: Dostatečně dobře zaúhlené.

Bérec: Široký, dobře osvalený, přiměřené dlouhý.

Hlezno: Široké a štíhlé, dostatečně dobře zaúhlené, pevné, nevybočuje dovnitř ani ven.

Nadprstí: Není dlouhé, masivní, z pohledu zepředu a ze strany téměř rovné.

Tlapy: Veliké, okrouhlé, prsty dobře klenuté, těsně rostlé.

 

CHŮZE / POHYB:

Volný, pružný, pohyb beze spěchu s dobrou hnací silou v pánevních končetinách. Dobrá stabilita ve všech kloubech a s dobrou koordinací. Typickým pohybem je klus. Kohoutek je ve stejné úrovni jako záď a linie hřbetu je při pohybu poměrně stabilní.

 

KŮŽE:

Silná, dostatečně pružná, bez záhybů a vrásek.

 

OSRSTĚNÍ:

Srst: Rovná, hrubá, odstávající srst s dobře vyvinutou podsadou. Délka vrchní srsti stejně tak jako podsady by neměla být kratší jak 5 cm. Na hlavě a předních končetinách je srst kratší a hustší. Ocas je zcela pokryt hustou srstí a vypadá silně a huňatě. Delší vrchní srst utváří “kartáče” na uších, “hřívu” okolo krku a “kalhoty” na zadních stranách stehen

 

Barva: Jakékoli jednobarevné zbarvení, strakatá nebo tečkovaná forma. Kromě celočerné, černé skvrnité nebo černé v jakékoli kombinaci nebo modré či játrově hnědé.

 

VÝŠKA A VÁHA:

VÝŠKA (v kohoutku):

Psi: Žádoucí výška je 72-75; Minimálně  68 cm;

Feny:  Žádoucí výška je 67-70 cm; Minimálně 64 cm.

Větší vzrůst při harmonické stavbě těla není nedostatkem.

 

VÁHA:

Psi:    Minimálně: 50 kg; 

Feny:    Minimálně: 45 kg.

 

VADY:

Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a blaho psa.

 

ZÁVAŽNÉ VADY:

•    Příliš lehká nebo příliš těžká stavba těla.

•    Nedostatek sebevědomí.

•    Odchylky od pohlavního výrazu.

•    Hlava malá v poměru k tělu, jemná, úzká, dlouhá, lymfatická, hranatá nebo kulatá hlava.

•    Silně vyjádřený stop.

•    Čenich: dolu směřující; nahoru směřující či špičatý.

•    Zuby příliš malé, široce umístěné, řezáky nejsou posazeny v jedné rovině, jakákoli odchylka od zubního standardu (kromě absece PM1).

•    Nedostatečně výrazné lícní kosti.

•    Oči velké, vypouklé, velmi světlé, viditelná spojivka, svěšená oční víčka.

•    Uši velké, úzké, posazené příliš nízko.

•    Vyklenutý nebo prověšený hřbet; dlouhá, spáditá nebo klenutá bedra, zadek výše než kohoutek.

•    Kvadratické tělo, příliš zavalité, příliš dlouhé, úzké v předu i vzadu, příliš dlouhé nohy, hrudník velmi krátký, plochý či mělký; krátká či strmá záď.

•    Vrozená krátkoocasost, bezocasost

•    Slabé kosti, svaly a vazy v kloubech.

•    Nesprávné úhlení.

•    Zkřivené předloktí

•    Nevyvážený pohyb.

•    Nedostatek hnací síly v pánevních končetinách.

•    Srst, která je velmi jemná, kudrnatá; velmi krátká vrchní vrstva nebo chybí podsada.

 

VYLUČUJÍCÍ VADY:

•    Agresivní nebo příliš bázliví jedinci.

•    Psi vykazující zjevné fyzické nebo povahové odchylky musí být vyloučeni.

•    Jakákoli odchylka od požadovaného skusu.

•    Neúplný zubní standard (chybějící jakýkoli zub kromě třetích stoliček (M3) nebo prvních premolárů (PM1)).

•    Entropium.

•    Skvrnité oči, tmavě modré, oči se zeleným nádechem, nebo oči rozdílné barvy.

•    Kupírovaný ocas.

•    Neustálé přešlapování na místě nebo nemožnost ocenit pohyb.

•    Černá barva v jakékoli podobě, celočerná, kombinovaná, strakatá, tečkovaná nebo černé sedlo (kromě masky).

•    Genetická modrá barva v jakékoli podobě nebo odstínu.

•    Modrošedě pigmentovaný čenich, pysky a okraje očních víček.

•    Genetická hnědá barva v jakékoli podobě nebo odstínu.

•    Geneticky modrý čenich, pysky a okraje očních víček.

•    Černá barva s pálením, modrá nebo hnědá.

•    Vzrůst nižší než minimální výška.

•    Vážné odchylky od pohlavního typu u samců.

 

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku

 

Ke stažení (pdf formát)

UDÁLOSTI

Žádné události

KALENDÁŘ

prosinec 2019
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31